ИНФОРМАЦИЯ

ПРИ ПРОБЛЕМИ И ВЪПРОСИ ПИШЕТЕ НА ЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ НА SpY ВЪВ ФОРУМА НИ!

- смяната на ник във форума е БЕЗПЛАТНА! Пишете на ЛС на SpY във форума!
- местене на лична кола e БЕЗПЛАТНО! Новите координати ги давате на ЛС на SpY във форума!
- прехвърляне на лична кола на друг ник струва 1,20 (SMS услуга за смяна на ник)
- промени по личната кола струва 1,20 (SMS услуга за смяна на ник)

SMS VIP 1 - /vcmds - всички vip команди
- /vspa - специални добавки за скина
- /stophold - спиране на /vspa
- /viphouse - VIP къща
- /myweather - смяна на времето
- /add - пускане на обява
- /godcar - брониране на колата
- /mytune - добавки за скина
- /mytune2 - добавки за скина
- /vweaps - оръжия за VIP играчи
SMS VIP 2 МОЖЕТЕ ДА СЪЗДАДЕТЕ СОБСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ(БАНДА/КЛАН)
- /vcmds - всички vip команди
- /laseron - показване лазер на оръжия
- /laseroff - скриване лазер на оръжия
- /lasercol - цвят на лазер
- /tc[1-13] - 13 вида тунинговани коли
- /maxammo - безкрайни амуниции на оръжията
- /vgoto - телепортиране до всеки един играч
- /zombie - ставате зомби
- /parrot - папагал на рамото
SMS VIP 3 - /attachweaps - премахване на прикачените към скина оръжия
- /vspa2 - още специални добавки за скина
- /stophold - спиране на /vspa2
- /tune2 - разширено тунинг меню
Играчите с VIP3 имат право на втора лична кола на по-ниска цена
Получават повече пари и точки при PAYDAY. При убийство на друг играч получават $7000 вместо $5000
Получават специален прификс SUPER VIP. Купуват дрога ог /drugtele на цена $500 000, вместо $700 000
При закупуване на лична кола може да получат команда за телепортиране до колата си

SMS Admin Level 1 - /setskin - задаване на скин на играч
- /fartbomb - експлодиране на играч
- /blowup - експлодиране на играч + вид експлозия
- /freeze - замразяване на играч
- /unfreeze - размразяване на играч
- /slap - слапване на играч
- /cac - изчистване на чата
- /fine - глобяване(вземане на пари) на играч
- /get - телепортиране на играч до вас
- /weatherall - смяна на времето на всички играчи
- /time - смяна на часа на всички играчи
- /spec - наблюдение на играч
- /specoff - спиране на наблюдението
- /admintext - 3D тект над главата, показващ, че си админ
SMS Admin Level 2 - командите на Level 1
- /startrocket - излитане на ракетата
- /landrocket - приземяване на ракетата
- /titanic - пускане на кораба Титаник
- /akill - убиване на играч
- /tmute - заглушаване за дадено време
- /unmute - отглушаване
- /unjail - осводождаване на играч от затвора
- /disarm - премахване на оръжия на играч
- /sethp - задаване на кръв на играч
- /setarmour - задаване на броня на играч
- /checkguns - проверка на оръжията на играч
SMS Admin Level 3 - командите на Level 1 и Level 2
- /jail - арестуване на играч
- /startirailotariikata - пускане на лотарията в сървъра
- /kick - кикване на играч
- /muted - заглушени играчи
- /jailed - арестувани играчи
- /destroycar - унищожаване на превозно средство
- /setworld - промяна виртуален свят на играч
SMS Admin Level 4 - командите на Level 1, Level 2 и Level 3
- /mute - заглушаване на играч
- /freezeall - замразяване на всички играчи
- /unfreezeall - размразяване на всички играчи
- /muteall - заглушаване на всички
- /unmuteall - отглушаване на всички
- /unjailall - освобождаване на вкички
- /sethpall - задаване на кръв на всички
- /setarmourall - задаване на броня на всички
- /hidename - скриваш си името над героя
- /giveweapon - даваш оръжие на играч
- /unwarn - премахване на предупреждение на даден играч