VIP 1 LEVEL - /vcmds - всички vip команди
- /vspa - специални добавки за скина
- /stophold - спиране на /vspa
- /viphouse - VIP къща
- /myweather - смяна на времето
- /add - пускане на обява
- /godcar - брониране на колата
- /mytune - добавки за скина
- /mytune2 - добавки за скина
- /vweaps - оръжия за VIP играчи
VIP 2 LEVEL - /vcmds - всички vip команди
- /laseron - показване лазер на оръжия
- /laseroff - скриване лазер на оръжия
- /lasercol - цвят на лазер
- /tc[1-13] - 13 вида тунинговани коли
- /maxammo - безкрайни амуниции на оръжията
- /vgoto - телепортиране до всеки един играч
- /zombie - ставате зомби
- /parrot - папагал на рамото
ADMIN 1 LEVEL - /level1 - всички Admin1 команди
- /setskin - задаване на скин на играч
- /fartbomb - експлодиране на играч
- /blowup - експлодиране на играч + вид експлозия
- /slap - слапване на играч
- /freeze - замразяване на играч
- /unfreeze - размразяване на играч
- /clearallchat - изчистване на чата
- /fine - глобяване(вземане на пари) на играч
- /get - телепортиране на играч до вас
- /weatherall - смяна на времето на всички играчи
- /time - смяна на часа на всички играчи
- /ip - проверяване IP на даден играч
ADMIN 2 LEVEL - /level2 - всички Admin2 команди
- /akill - убиване на играч
- /tmute - заглушаване за дадено време
- /unmute - отглушаване
- /jail - арестуване на играч
- /unjail - осводождаване на играч от затвора
- /disarm - премахване на оръжия на играч
- /sethp - задаване на кръв на играч
- /setarmour- задаване на броня на играч
- /destroycar - унищожаване на превозно средство
ADMIN 3 LEVEL - /level3 - всички Admin3 команди
- /unwarn - премахване на предупреждение на даден играч
- /kick - кикване на играч
- /mute - заглушаване на играч
- /muted - заглушени играчи
- /jailed - арестувани играчи
- /setworld - промяна виртуален свят на играч
ADMIN 4 LEVEL - /level4 - всички Admin4 команди
- /freezeall - замразяване на всички играчи
- /unfreezeall - размразяване на всички играчи
- /muteall - заглушаване на всички
- /unmuteall - отглушаване на всички
- /unjailall - освобождаване на вкички
- /sethpall - задаване на кръв на всички
- /setarmourall - задаване на броня на всички
- /giveweapon - даване на оръжие на играч