Admin
Изпратете 1 SMS-а, на номер 1096 със съдържание admin. Цена на всеки SMS: 6,00 лева. Обща цена: 6,00 лева.
Никнейм:
Ниво:
SMS Код №1:
Правата ще изтекът на: 21.04.18 08:33
- ВЪВЕДЕТЕ ПРАВИЛЕН НИК, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ, НЯМА ДА ПОЛУЧИТЕ ПРАВАТА СИ!
- ПРИ ЗЛОУПОТРЕБА С ПРАВАТА(ПРАВИЛАТА СА ИЗПИСАНИ ПРИ ВЛИЗАНЕ В СЪРВЪРА), ТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ!
- Правата важат за един месец!